About Green Banyan Co. ,Ltd.

            บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เริ่มต้นมาจากความไว้วางใจจากสินค้าเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ยี่ห้อ WTW จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่มีชื่อเสียง และมีผู้ใช้งานตามสถาบันต่างๆรวมทั้ง โรงงานชั้นนำทั่วโลกให้การยอมรับมากว่า 60 ปี ด้วยเจตน์จำนงของโรงงานที่ตั้งใจ วิจัยผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าด้วยแนวความคิด “BEST IN CLASS” products with unparalleled customer and technical support เป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน

            ผู้ผลิตสินค้า จากโรงงาน WTW ได้แต่งตั้งให้บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย สินค้าจากอเมริกาและยุโรปที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก อาทิ เครื่องวัดระดับ, ความลึก, เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ ยี่ห้อ IN-SITU จากอเมริกา, เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย ยี่ห้อ SECOMAM จากฝรั่งเศส, และเครื่องมือห้องปฏิบัติการยี่ห้อ SCHOTT จากเยอรมันนี เป็นต้น

            บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร และบริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่ายและบริการนั้น ควรจะคัดเลือกสินค้าที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรแต่อย่างเดียว แต่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ