Service & Training Center

Service & Training Center

นอกจากผู้ผลิตสินค้า จากโรงงาน WTW ได้แต่งตั้งให้บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)  แล้วยังได้แต่งตั้งให้บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นศูนย์ Customer Care Center สำหรับให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม การสาธิต/การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน การตรวจเช็คความเที่ยงตรง บริการสอบเทียบและตรวจเช็คเครื่องมือ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการรับรองและฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต ประเทศเยอรมันนี รวมทั้งมีทีมงานขายและบริการหลังการขายที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มากว่า 15 ปีคอยให้คำปรึกษากับลูกค้าอีกด้วย