ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ”

Posted at February 28, 2012 | By : | Categories : All,Events | Comments Off on ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ”

บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ,การเฝ้าระวังและสังเกตสภาพน้ำเบื้องต้น ภายใต้โครงการ”ควบคุมบริหารจัดการน้ำทิ้งในคลองสาธารณะเขตอุตสาหกรรม ระยะที่ 2″  ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหา ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 9.00 น. ถึง  12.00 น. (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา หมายเลขโทรศัพท์ 02-4289512-6