ไม่มีหมวดหมู่

 • ENDETEC – Service Training

  ENDETEC - Service Training เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Service Training  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของทีมงานในการดูแลสินค้าและบริการแก่ลูกค้า  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. John Bowen ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ENDETEC TM จาก Veolia Water Solutions & Technologies Group ประเทศแคนาดา มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านจุลชีววิทยา  (Microbiology) การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์แบคทีเรีย รุ่น  TECTA™, Automated Rapid Microbial Detection Systems ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาปริมาณ E. Coli และ Total Coliforms ได้ โดยมีคุณสมบัติ คือ # On-site automated microbiology system # Optimized reliability using proprietary enzyme ...

  Posted at March 19, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • สมุทรปราการ-เจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ ตรวจสอบน้ำเสียในคลองบางกระบือ (ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำรุ่น Multi 3320-WTW)

    สมุทรปราการ-เจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ ตรวจสอบน้ำเสียในคลองบางกระบือ หลังจากมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้คลองบางกระบือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้องเรียนถึงปัญหาน้ำเสียที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอบผลไม้ในละแวกนั้น ล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ และยืนยันว่า คราบขาวที่พบในน้ำไม่ได้มาจากโรงงานอบผลไม้ตามที่ชาวบ้านสงสัย เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นตามสภาพแวดล้อมภายในชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะนำตัวอย่างน้ำที่ได้ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพิ่มอีกครั้ง ขณะที่ชาวบ้านยังปักใจเชื่อว่าต้นเหตุมาจากโรงงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอบผลไม้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เวิร์ล เทรดดิ้ง หลังมีชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงในคลองบางกระบือ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา ซึ่งจากการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงงานแห่งนี้ เจ้าหน้าที่พบว่า ค่าคุณภาพของน้ำที่ตรวจได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานถูกต้องตามเกณฑ์ และยืนยันว่าน้ำเสียที่พบในคลองไม่ได้มาจากโรงงานแห่งนี้ เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลอง เจ้าหน้าที่จึงลงสำรวจพื้นที่ภายในชุมชนร่วมกับชาวบ้านผู้ร้องเรียน และพบว่า บ้านและสถานที่ต่างๆ ตลอดแนวคลองบางกระบือ มีการปล่อยน้ำเสียที่มีคราบและยังไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก เช่น โรงเรียน ที่ปล่อยน้ำเสียลงน้ำ และ น้ำที่ไหลมาจากตลาดสุธาวี มีลักษณะคล้ายกับน้ำที่พบบริเวณด้านหลังโรงงาน รวมทั้งน้ำเสียจากบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียง แต่ชาวบ้านยังคงเชื่อว่าสาเหตุของน้ำเสียในครั้งนี้คือโรงงานอบผลไม้ดังกล่าว จากการตรวจวัดค่าคุณภาพของน้ำด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์รุ่น Mulit 3320 ยี่ห้อ WTW จากประเทศเยอรมัน และเก็บตัวอย่างของน้ำบริเวณด้านหลังของโรงงานและปากคลองบางกระบือที่เชื่อมกับคลองบัวคลี่ ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงคุณภาพของน้ำ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่มีค่าออกซิเจนที่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ที่ 0.09 และ 1.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าเป็นน้ำเสียที่ไม่เหมาะกับการนำไปใช้อุปโภคบริโภค นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำหรับผลการตรวจโรงงานอบผลไม้แห้งของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เวิร์ล เทรดดิ้ง จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัท เนื่องจากผลที่ได้ในวันนี้เป็นผลจากเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะก่อนหน้านั้นเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยผลจากการเก็บตัวอย่างน้ำจะถูกนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง และจะทราบผลภายใน ...

  Posted at January 30, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • Xylem Analytics Distributor Meeting : บรรยากาศงานประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียใต้

          Xylem Inc. นำทีมโดย Mr.Christian Apfel  (Xylem Analytic Sales Director Asia Pacific) และ Dr. Natalie Leiprecht (Product Manager Online Instrumentation WTW) จากเยอรมันนีได้จัดงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการ งานใหญ่ระดับเอเชีย เพื่อให้นักวิชาการ ผู้บริหาร ตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่สนใจได้พบผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากภาคพื้นเอเชียและเยอรมันนี มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคในเชิงลึกโดยเฉพาะ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิชาการระดับแนวหน้าทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องมิอวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม งานได้จัดขึ้นในวันที่ 26-29 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Christian Apfel  (Xylem Analytic Sales Director Asia Pacific) เป็นตัวแทน Xylem Inc. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ  Xylem Analytics introduction – Water Statistics  นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ...

  Posted at January 29, 2015 | By : | Categories : All,Events,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment
 • New Products – แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ WTW

    WTW  แบรนด์ชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากประเทศเยอรมัน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากว่า 60 ปี  มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย และทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพ ดังนี้   Orthophosphate Measurement  # new P 700 IQ Analyzer           -  เครื่องมือวิเคราะห์ ออร์โธฟอสเฟตแบบออนไลน์              (Molybdate-Vanadate Method)           -  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม           -  ออกแบบอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา           -  ใช้สารเคมีน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย           -  ช่วงการวัดกว้าง           -  มีระบบการปรับเทียบแบบอัตโนมัติ       Interface Level  Measurement  # new IFL 700  IQ Digital Sensors           -  เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ Sludge Level              (Ultrasound echo measurement)           -  เซนเซอร์ทำจาก Stainless steel ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม           -  ระบบประมวลผลระดับอัจฉริยะ มีอุปกรณ์สำหรับกรองสัญญาณรบกวน           -  ...

  Posted at July 3, 2013 | By : | Categories : All,News,ไม่มีหมวดหมู่ | 0 Comment